Egersund byhistoriske leksikon

Hynsadalen

Et folkelig navn på området som Langaards gate går gjennom. Navnet kan komme av at det en gang ble drevet hønseri her («hyns» er dialektform av «høns»).1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 50