Egersund byhistoriske leksikon

Husabø skole

Husabø skole, 1958. Foto: Fotohuset/DF

Da de store barnekullene i etterkrigstiden begynte på skolen var kapasiteten i Folkeskolebygningen allerede sprengt, og det ble gitt undervisning på ulike steder i byen. Først i 1958, da den nye Husabø skole ble tatt i bruk, fikk byen en ”god og tidsmessig skole”.

Skolen hadde 18 klasserom og mange spesialrom, så som fysikkrom, sangrom, naturfagrom m.v., og det var både tannlege- og legekontor der. Kostnaden for det hele var 2 mill. kroner.

I 1973 ble det oppført et tilbygg som ble tatt i bruk som ungdomsskole.

Da den opprinnelige skolen var mer enn 40 år gammel ble det foretatt en grundig renovering av bygningsmassen, og en ”ny” skole kunne tas i bruk i 2002.1)

1)
Kilder: Eigersund kommunes arkiv; Arvid Midbrød: Egersund folkeskole. Artikkel i Husabø skole 50 år, s. 20