Egersund byhistoriske leksikon

Høyre

Høyres logo.

Den 17. mai 1883 var det tillyst et møte i Gymnastikklokalet ved Skriversbrygga. Hensikten var å bekjempe ”den Aandsretning, som gjør sig gjældende inden den nuværende Storthingsmajoritet”, det vil si venstrefolkenes opprør mot regjering og kongemakt. Alle som var enige med innbyderne var velkomne, eldre som yngre, stemmeberettigede og ikke stemmeberettigede. Bak innbydelsen sto byens mest innflytelsesrike embetsmenn og borgere.

Mange møtte opp, og forløperen til Egersund høyre, Grunnlovsvennernes 17de Mai Forening for Egersund Ladested og Landsogn, ble stiftet samme kveld med 81 medlemmer. Konstituerende møte ble holdt 1. juni, og til tross for at kun myndige menn kunne være medlemmer hadde medlemstallet økt til 143. Grunnlovsforeningen var Egersunds og Rogalands første politiske forening. Kort tid etter ble imidlertid Venstre stiftet.

Høyre på landsplan ble stiftet 25. august 1884, og Grunnlovsforeningen sluttet seg til dette.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 111 f; Olaf Aurdal: Eigersund Høyre 125 år 1883 – 2008