Egersund byhistoriske leksikon

Hoteller

Fra 1850-åra og fram til 1940 var det mange overnattings- og spisesteder i Egersund. Det skyldes ikke minst at byen var et kommunikasjonsmessig knutepunkt. Rundt 1880 var det tre større hoteller i byen, Ellingsens Hotel, Hotel Jæderen og Salvesens Hotel, samt en rekke mindre privathoteller og losjisteder. I tillegg til de tre nevnte hoteller er det også gitt nærmere omtale av Grand Hotell, Hotel Carl og Victoria Hotel.