Egersund byhistoriske leksikon

Hotel Jæderen

Hotel Carl midt i bildet, Hotel Jæderen i bygningen til venstre. Cirka 1895. Foto: E. H. Torjusen/DF
Etter brannen i 1896 ble det bygd nytt hotell på tomta til Hotel Jæderen. Det nye hotellet fikk navnet Grand Hotel. Foto: Ukjent/DF

Carl Post, en innflyttet tysk næringsdrivende, drev sitt Hotel Carl i Johan Feyers gate 1. Han eide også naboeiendommen, nr. 3, der han i midten av 1870-åra førte opp en ny bygning som han solgte til Herman Danielson. Her startet Danielson Hotel Jæderen tidlig i 1878, og det må ha vært et av de første store arrangementer han var vert for da Jærbanens åpning ble feiret i Egersund med frokost på hans hotell den 27. februar 1878.

Rundt 1880 var Hotel Jæderen et av tre større hoteller i byen. I mai 1896 var det en større brann i kvartalet, og Hotel Jæderen ble sterkt skadet - mer av vann enn av brann. Skadene var så store at bygningen ble erklært å være totalskadd, og Danielson benyttet anledningen til å føre opp en ny bygning, mer tilpasset moderne hotelldrift enn den gamle. Samtidig skiftet hotellet navn til Grand Hotell.1)

1)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 249, 266; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 19, 414, 576; Abram Kjell Sørdal: Kvinnelige næringsdrivende. Dalane Folkemuseums årbok nr. 13, s. 13 f