Egersund byhistoriske leksikon

Hotel Carl

Hotel Carl, cirka 1895. Foto: E. H. Torjusen/DF
Hotel Carl, 1897. Foto: P. A. Flak/DF (Utsnitt)

I 1869 kjøpte Carl Post en eiendom som lå langs Alminding II, den senere Johan Feyers gate. Der bygde han først Hotel Carl, hvor han i tillegg til hotelldrift også hadde sitt brennevinsutsalg. Senere bygde han et hotell på nabotomta, dagens Johan Feyers gate 3. Dette solgte han til Herman Danielson i 1877/-78.

Hotelldriften ble avviklet og eiendommen solgt til G. Albrethsen ved Carl Posts død i 1901.1)

1)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s 249; Dalane Tidende 02.12.1998: Carl Posts «Dingse», artikkel av Abram Kjell Sørdal.