Egersund byhistoriske leksikon

Hiorth, Asser Andersson

Asser Andersson Hiorth (ca 1640 - 1700) regnes for å være Egersunds første handelsmann. Han var borger av Kristiansand, kjøpmann og toller i Egersund. Han drev også innenfor skipsfart, og var eier av ei skute på 5 lester1), og eide dessuten 1/5-part av Årstad gård.

Asser Hiorths gate har sitt navn etter Asser Andersson Hiorth.2) .

1)
Lest er et gammelt rommål som ble brukt for å beregne et skips lastevolum. Størrelsen på en lest varierer fra land til land. I Norge tilsvarte en lest ca 2 m3.
2)
Kilde: Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 41.