Egersund byhistoriske leksikon

Hestedrikka på Nyeveien

Hestedrikka på Nyeveien. Foto: Per Einar Lædre

Nyeveien var bygd for hesteskyss, lenge før bilens tidsalder.

Siden hesten trengte hvile og drikke undervegs, var det med ujevne mellomrom satt ut hestedrikkekar langs bygdevegene – og utenfor bygrensa var Nyeveien en bygdeveg. Hestedrikkene kunne ha forskjellig form: uthulet trestokk, uthogd i stein, eller som på Nyeveien: støpt ramme.

I Rogaland er det bevart et titalls hestedrikker, og denne på Nyeveien er en av dem. Den får vannet fra en naturlig kilde i fjellveggen.

Hestedrikka på Nyeveien ble valgt som Eigersund kommunes kulturminne i Kulturminneåret 1997.1)

1)
Kilde: Dalane Tidende 20.08.1997