Egersund byhistoriske leksikon

Weyer, Hercules

Hercules Weyer ble født i 1712. Han var gift 2 ganger: Først med Sophie Amalia Lem, som døde på Nesgård i 1780. Deretter, 21. mars 1782, giftet han seg med Inger Margrethe Kierulff (1746-1815), som var datteren til sin første kones søster.1)

Hercules Weyer var sorenskriver i Jæderens og Dalernes sorenskriveri fra 1760-1795, og bodde på Nesgård i Egersund. Han døde i januar 1795, og det sies at han skal være begravet under koret i Egersunds kirke. Etter hans død var Christen Mølbach konstituert sorenskriver fram til november 1795, da Laurits Bentzon Thrap overtok som sorenskriver.2)

1) , 2)
Løwold, Oluf A. (1895). Fra Dalene - Gammelt og nyt. Stavanger: Dreyers Bogtrykkeri.