Egersund byhistoriske leksikon

Hellelandsgaten

Kart: Eigersund kommunes kartløsning

Gate mellom Nyeveien og Langaards gate. Halve gata, mot Nyeveien, lå i Byggebeltet.

Gata ble regulert i Reguleringsplan 1905 og navnsatt i 1905. Reguleringskommisjonens forslag var at gaten skulle hete Østre Berggaden, men formannskapet endret navnet til Hellelandsgaden. Den ble opparbeidet og utbygd i 1930-åra.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 46