Egersund byhistoriske leksikon

Hedningeholmen

Utsnitt av Reguleringsplan 1858

Det gamle navnet på det sted Egersund kirke ligger i dag. Navnet kan tyde på at det enda i kristen tid var rester etter eller tradisjon om noe som minnet om aktivitet i hedensk tid, for eksempel et førkristent gudehov.

Det er imidlertid tvilsomt om hele området har vært omringet av vann. Mest sannsynlig var det ei halvøy mellom Lahedlå og Kirkeviken.1)

1)
Kilde: Arvid Midbrød: Der Egersund ble lagt. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 22 f