Egersund byhistoriske leksikon

Havnelageret

Havnelageret i 1960-åra. Foto: Fotohuset/DF (Utsnitt)

Havnelageret var et lagerbygg som ble oppført på Jernbanekaien i 1959. Byens myndigheter tilla bygget en sentral rolle for den videre økonomiske utvikling og en forutsetning for å kunne oppnå ønsket vekst. Da bygget ble revet våren 1989 hadde det neppe svart til forventningene, og få beklaget at det ble fjernet.1)

1)
Kilde: Dalane Tidende 03.09.59 og 19.04.1989