Egersund byhistoriske leksikon

Havnefogd

Tittelen havnefogd har vært i bruk her i landet minst siden 1560. Opprinnelig var stillingens funksjon å kreve inn toll til statskassen på vegne av lensherren for varer som ble innført over havnen. I tillegg til sin økonomiske rolle skulle han også påse at havnen ble holdt i orden og ikke ble ødelagt. Selv om gjøremålene etter hvert ble flere, var det ikke uvanlig at funksjonen som havnefogd ble kombinert med flere andre statlige funksjoner. Han var altså opprinnelig statlig embetsmann, men stillingen ble senere kommunal.

Havnefogdens plikter ble gitt i havneloven av 24. juni 1827. Med utgangspunkt i denne loven fikk Egersund havnefogd i 1829. Følgende har innehatt stillingen:1)

 • Torger Mauritsen Kydland Årstad 1829 – 18362)
 • Andreas Faye-Lund, 1836 – 1853
 • Tønnes Houge Puntervold, 1853 – 1856
 • Gunder Birkeland, 1856 – 1871
 • Adolf Birkeland, 1871 – 1916
 • Jakob Bilstad, 1916 – 1945
 • Leif Thu, 1946 – 1953
 • Amund Stapnes, 1954 – 1975
 • Mikal Hovland, 1976 – 1985
 • Odd T. Hansen, 1985 – 1996
 • Knut Seglem, 1996 – d.d. 3)
1)
Kilde: Havnekommisjonens protokoll 1829 – 1954; Eigersund Havns arkiv
2)
Kilde: Tønnes Årstad
3)
Artikkelen er à jour pr. 17. november 2011