Egersund byhistoriske leksikon

Hausen

Nyeveien ca 1930. Hausen sees midt på bildet. Foto: Ukjent/Utsnitt av DF2582

Før terrenget mellom Nyeveien og Lundeåne, sørvest for Elverhøy, ble utfylt var det en markert liten bergknatt langs elvebredden. Denne ble kalt Hausen – som betyr nettopp liten bergknatt1).2)

1)
Hausen kan også bety hjerneskalle, hodeskalle
2)
Kilder: Muntlig overlevering; http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=haus&begge=+&ordbok=bokmaal (hentet 17.01.2013)