Egersund byhistoriske leksikon

Haugen (adresse)

Kart over Haugen 1904 med ulike forslag til Jernbanegaten.

Fastsatt som gateadresse i 1969. Egentlig et område- og ikke et gatenavn. I flg. vedtaket skulle gatenavnet Jernbanegaten utgå og erstattes med Haugen. Fortsatt (2011) er det imidlertid eiendommer som har adresse til Jernbanegaten.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 46