Egersund byhistoriske leksikon

Har vi ikke Norges Bank

Faksimileutgave av Priskurant fra Egersunds Fayancefabriks Co. - 1909, s. 89

Sangen refererer til at da sorenskriver Hans Leyerdahl Nansen satt på Stortinget lanserte han Egersund som et alternativ for lokalisering av Norges Bank. Han fikk ikke gjennomslag for den tanken, men byen fikk i det minste Egersunds Fayancefabrik.

Har vi ikke Norges Bank
så har vi jo Fayancen
hvor potter med og uten hank
står høyt i konkurransen
Støtt vår egen industri
bruk ei vannklosetter
best er den med hanken i
hvor du deg rolig setter.

Dette er en av flere sanger i leksikonet.