Egersund byhistoriske leksikon

Hammers gate

Hammers gate rundt 1938. Foto: Nic. Torgersen/DF

Gate på Strandabakken som går fra krysset Johan Feyers gate/Aarstadgaten og vestover.

I Reguleringsplan 1858 er gata kalt No.5. Gata ble regulert i en justert trase i Reguleringsplan 1905 og navnsatt i 1905. Reguleringskommisjonens forslag til gatenavn var Varberggaden, men formannskapet endret dette til Hammers gade. I Reguleringsplan 1931 ble den regulert til et punkt hvor den krysset Skriveralmenningen, og opparbeidet etter denne planen så langt det lot seg gjøre ut fra de topografiske forhold. Den ble videreført i 1950-åra.

Gata har sitt navn etter sorenskriver Thomas Henrik Hammer.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 46