Egersund byhistoriske leksikon

Hammer, Thomas Henrik

Thomas Henrik Hammer. Foto: Ukjent/DF

Thomas Henrik Hammer (1815 - 1900) var født på Østre Toten. Han ble cand.jur. i 1839, og fikk samme året stilling som fullmektig hos sorenskriver Christian Feyer i Jæderen og Dalenes Sorenskriveri. Denne stillingen hadde han til 1860, da han ble utnevnt til sorenskriver i Indre Sogn og flyttet dit. I 1869 kom han tilbake til Egersund som magistrat1) og som den første sorenskriver i det nyopprettede Dalenes Sorenskriveri.

Hammer var stortingsmann fra Stavanger Amt 1859 - 60, vararepresentant for Sogn og Fjordane 1865-1866. Han var en myndig mann og en sterk forsvarer av embetsstandens autoritet. Dermed ble han også en lederskikkelse for byens konservative. I 1872 kjøpte han Strandgaten 49, som fortsatt kalles Hammergården. Han skjøttet sine embetsplikter til han var 84 år gammel, i 1898.

Det er etter Thomas Henrik Hammer at Hammers gate har sitt navn.2)

1)
Tilsvarer nærmest dagens rådmann-tittel
2)
Kilder: Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 46; Egersund byhistorie, B1, s. 359, 396; B2, s. 22 f.