Egersund byhistoriske leksikon

Haleløs katt

Da den haleløse Felix forsvant i desember 1949 var den så dypt savnet at eieren etterlyste den i Dalane Tidende.

Da Dalane Tidendes redaktør Halvdan Slettebøe i spalten Okka by tenkte høyt over hva som var spesielt ved Egersund framhevet han den haleløse katten. Så det snurrige Egersund i Eigersund har mye rart: den eneste stammen haleløse katter og de ene Chinaclayblomstene.1)

Katter uten hale kalles gjerne manxkatt etter øya Man i Irskesjøen der de lenge har vært vanlige. Mangelen på hale skyldes trolig en genetisk endring, mutasjon, som har oppstått for flere hundre år siden. Haleløse katter er også kjent fra andre deler av verden. Egersund var også kjent for sine haleløse katter, og før de såkalte rasekattene ble mote, var haleløse katter en del av såvel tamkatt som villkattbestanden i byen. Opphavet til den egersundske varianten er usikkert, men i følge tradisjon skal de være etterkommere etter skipskatter fra seilskutene som på 1800- og tidlig 1900-tall lå i vinteropplag på havna. Etter hvert som bestanden av villkatter ble utryddet, forsvant også de haleløse kattene og de siste døde ut på 1990-tallet.

1)
Dalane Tidende 26 april 1965.