Egersund byhistoriske leksikon

Hafsøystronne

Hafsøystronne 1918. Foto: DF

Strandstrekningen som hørte under gården Hafsøy, mellom Eieåne og Lundeåne. Her hadde gårdsfolket på Hafsøy båtstøene sine. Her var det også et kvernhus med tre kvernsteiner som Sivert Hafsø bygde og drev. Her rodde folk helt fra Eigerøy for å få malt korn, og de la da til i støet som ble kalt Melbrygga. Sør for denne lå Nodarekkå.1)

1)
Kilder: Kart over Egersund havn, ca 1900; Udaterte artikler i Dalane Tidende