Egersund byhistoriske leksikon

Hafsøy-Varberg

Kart: Eigersund kommunes kartløsning

Fjellknaus på Hafsøy, beliggende mellom Hafsøyveien og Jernbaneveien.

Navnet kan tyde på at det sto en varde1) her som et ledd i den kjede av varder som Håkon den gode bygde rundt kysten, men beliggenheten taler mot en slik forklaring da disse vardene vanligvis sto lengre ut mot kysten.2)

1)
Egentlig en vete, en del av et varslingssystem basert på lys- og røyksignaler. Veten er bygd som en forberedt bålplass. Veter blir ofte omtalt som varder, men dette er steiner som er samlet i haug eller oppreist som grense-, sjø- eller veimerker. Varde brukes ofte om vete, uten at forskjellen presiseres nærmere.
2)
Kilde: I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hvad de lærer oss.