Egersund byhistoriske leksikon

Hafsøy

Klyngetunet på Hafsøy. Foto: Ukjent/DF

Den opprinnelige gården på Hafsøya. I gammel tid var det vanlig at når en gård ble delt, bygde eieren av det fradelte bruket seg hus tett opp til det gamle gårdstunet. Slik oppsto det etter hvert et klyngetun.

Klyngetunet på Hafsøy består av fem bruk, og er verdifullt bl.a. fordi det ligger tett inn til den øvrige bebyggelsen. I Eigersund er det tre andre klyngetun: Tengs, Melhus og Årstad.1)

1)
Kilde: Udatert artikkel i Dalane Tidende