Egersund byhistoriske leksikon

Gymnastikklokalet

Gymnastikklokalet ca 1890. Foto: P. A. Flak/DF (Utsnitt)

I 1881 tok Middelskolens bestyrer John Søyland initiativ til å bedre forholdene for fysisk fostring ved skolen. Det var ikke mulig å drive gymnastikk inne, og selv om gymnastikken alltid foregikk i siste time mente Søyland at det var helt uforsvarlig å utsette barna for regn og kulde store deler av året.

Søylands initiativ ble tatt godt imot. Kommunen, sparebanken og Samlaget stilte opp med de nødvendige midler, og allerede året etter sto Gymnastiklocalet ferdig.

I tillegg til funksjonen som gymnastikklokale for middelskolen skulle bygningen også være et supplement til de kristne forsamlingshusene. Det skulle således fungere som et verdinøytralt forsamlingslokale og brukes til verdslige møter og store, åpne arrangementer. Den ble også fast treningslokale for Egersunds Turnforening, som i dag1) er eier av bygningen.2)

1)
2015
2)
Kilder: Abram Kjell Sørdal: Egersunds Turnforening 100 år; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 149