Egersund byhistoriske leksikon

Gruset

Gruset under utfylling, ca 1920. Foto: T. Sandstøl/DF

Området mellom Jernbaneveien og Vågen som i dag (2011) brukes som drosjeholdeplass, rutebilstasjon og parkeringsplass.

Området er Egersunds Fayancefabriks gamle fylling der de delene av produksjonen som ikke kunne omsettes eller brukes på annen måte ble kastet.