Egersund byhistoriske leksikon

Grunnesundholmen fyrstasjon

Grunnesundholmen fyrstasjon, 1963. Foto: Fotohuset/DF

Grunnesundholmen fyr er et innseilingsfyr som skulle ”veilede Fartøier gjennom Løbet vestenom og nordenom Egerøen og til Ankerpladsen ved Horsholmen”, som det het i fyrlisten.

Fyrapparatet ble plassert på fyrbygningens nordvestre gavl, og ble tent i 1855. Fyrbygningen var 9,1 meter høy, mens lysets høyde over høyvann var 13,0 meter. Fyret var et 6. ordens fyr med lysstyrke 150 cd. Det hadde en lysvidde på 9,5 nautiske mil, og lyskarakteren var fast hvitt.

Fyret ble nedlagt i 1928 og erstattet med en fyrlykt. Fyrstasjonen er nå i privat eie.1)

1)
Kilde: Bjørkhaug og Paulson: Norges Fyr fra Svenskegrensen til Stad, Bind 1