Egersund byhistoriske leksikon

Grisatorget

Grisatorget i 1890-åra. Foto: P. A. Flak/DF
Storgaten krysser Kirkegaten og fortsetter mot Johan Feyers gt. Foto: T. Bøe

Plassen i krysset mellom Storgaten og Kirkegaten. Navnet kommer av at det var her tidligere tiders handel med smågriser fant sted. Skule Vaksviks skulptur av Tre små griser som står på plassen minner om dette.1)

1)
Kilde: Eigersund kommune m.fl.: Vandring i Egersund