Egersund byhistoriske leksikon

Gravplasser

I Egersund er det fire gamle gravplasser som ikke lenger bruk:

I dag er det Kirkegården på Årstad som brukes som gravplass. I tillegg har menigheten Samfundet en gravplass på Årstad.1)

1)
Kilde: A. Salveson: Jubileums- og bygdebok for Eigersund Herad, s. 81 f.