Egersund byhistoriske leksikon

Gravplassen ved Egersund kirke

Fra gravplassen ved Egersund kirke. Foto: Per Einar Lædre.

Fram til 1804 ble kirken og området rundt brukt som gravplass både for byens og distriktets befolkning. Noen lik ble gravd ned under kirkegulvet, andre i jorda rundt kirken. Rundt 1800 kom det forbud mot å gravlegge folk under kirkegulvet, og alle lik ble siden gravlagt utenfor kirken.

Kirkegården er like gammel som selve kirken, og flere tusen mennesker har opp gjennom tidene blitt gravlagt her. Dette var sognets eneste kirkegård helt fram til 1844 da Gravplassen ved Gamleveien ble tatt i bruk. Gravplassen er ikke lenger i bruk.1)

1)
Kilder: A. Salveson: Jubileums- og bygdebok for Eigersund Herad, s. 81 f.; Arvid Midbrød og Jon Stangeland: Egersund kirke (småskrift)