Egersund byhistoriske leksikon

Grand Hotell

Grand Hotels første bygg, bygget på branntomta til Hotel Jæderen. Cirka 1897. Foto: E. H. Torjusen/DF
Kong Haakon på balkongen på Grand Hotel under kongebesøket 3. juli 1934. Foto: Ukjent/DF

Grand Hotel ble åpnet i 1897, i et nybygg reist på branntomta etter Hotel Jæderen og med adresse Johan Feyers gate 3. Hotellets eier, Herman Danielsen, døde ikke så lenge etter brannen, og hans enke drev hotellet videre inntil Michael Gorritzen kjøpte det og overtok driften i 1909. Hotellet hadde innlagt elektrisk strøm fra den dag Egersunds Elektricitetsverk startet produksjonen.

I 1912 ble hotellet kjøpt av Astrid Iversen som drev det til 1918, da det ble solgt videre på frivillig auksjon.

I 1922 gikk den tidligere hotelleieren konkurs, og bestyreren på Victoria Hotel, den driftige Olufine Skjæveland, overtok bygningen. Etter en nødvendig oppussing åpnet hun Grand Hotel igjen i april 1923. Tre år senere, i påsken 1926, ble hotellet rammet av brann, en brann der to personer omkom og bygningen ødelagt. Men det gikk ikke lang tid før en ny murbygning var reist, og allerede utpå nyåret 1927 var hotellet på nytt i drift. Hotellet fikk et godt renommé, og hadde ofte fullt belegg. Det ble foretatt noen mindre utvidelser og standardhevinger i 1934 og -35. Mange små og store begivenheter ble feiret på hotellet. Under okkupasjonen rekvirerte den tyske kommandanten hotellet og opprettet sitt hovedkvarter der. Olufine Skjæveland, som var kjent som en hyggelig og flink hotellvert, ledet virksomheten helt til sin død i 1958.

Hotellet, som en kort periode bar navnet Eiger Hotell, eies nå av Grand Hotell AS. På midten av 1990-tallet kjøpte selskapet Storgaten 12, restaurerte bygningen og innlemmet den i hotellet. Restaureringen var så nennsomt utført at hotellet fikk både Eigersunds Arkitekturvernpris og Fortidsminneforeningen i Rogalands diplomhuspris i 1995 som anerkjennelse av arbeidet.

I 1997 ble eiendommen Johan Feyers gate 1 innkjøpt. Det var her Hotel Carl en gang i tiden holdt til. Bygningen ble revet, og i 2005 sto et nybygget ferdig, tilpasset eksisterende bebyggelse i kvartalet. Grand Hotells fasade mot Johan Feyers gate er et illustrerende uttrykk for ulike arkitektoniske tenkemåter og stilepoker: restaureringsarkitektur representert med 1880-tallets drage- og sveitserstil i Storgaten 12, 1930-tallets funkisstil i Johan Feyers gate 3 og 2000-tallets tilpasningsarkitektur i Johan Feyers gate 1.

I 2013 ble de tidligere forretnings- og bolighusene i Storgaten 8 og 10 innlemmet i hotellet. Fasadene mot Storgaten ble restaurert, mens bygningene innvendig ble tilpasset moderne hotelldrift. I tillegg til hotellrom inneholdt den nye avdelingen auditorium, styrerom og grupperom.

Nok en utvidelse fant sted i 2015. Da ble Strandgaten 61 og 63 - det siste et nybygg - innlemmet i hotellet. Etter den utvidelsen har hotellet 100 rom å tilby sine gjester.1)

1)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 249; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 187, 201, 414, 446, 576; Abram Kjell Sørdal: Kvinnelige næringsdrivende. Dalane Folkemuseums årbok nr. 13, s. 14 f: http://www.grand-egersund.no/index.cfm?id=336218 (Hentet 25.11.2015)