Egersund byhistoriske leksikon

Glemte gatenavn

Alle gatene som var regulert i Reguleringsplan 1905, 81 til sammen, fikk navn i 1905. 19 av dem ble imidlertid aldri bygd.1) Disse var (tallet i parentes etter gatenavnet er kartreferanse og henviser også til gatens nummer i reguleringskommisjonens forslag):

Reguleringsplan 1905 med gater som ikke ble bygd.
 • Aarstadveien (9) – mellom Årstadfjellet og ytre grense for Byggebeltet.
 • Asser Salvesens gade (10) – mellom Christen Mølbachs gate og ytre grense for byggebeltet. Asser Salvesen var en sjømann som havnet i fransk krigsfangenskap under napoleonskrigene og som etter mange strabaser vendte tilbake til Egersund i 1818, utdannet som styrmann.2)
 • Lindøgaden (11) – mellom sjøen og bygrensa, rett øst for Dampskipskaien. Reguleringskommisjonens forslag var Gibraltargaden.
 • Varberggaden (12) – mellom sjøen og bygrensa, øst for 11. Reguleringskommisjonens forslag var Trappegaden.
 • Thorsgaden (13) – mellom Bradbenken, ved Torssteinen, og ytre grense for byggebeltet, øst for 12.
 • Værftsbakken (14) – mellom Strandgaten og ytre grense for byggebeltet, øst for 13.
 • Erik Hadlands gade (14b) – mellom Strandgaten og Ludvig Feylings gate, øst for 14, mellom Strandgaten 31 og 33. Oppkalt etter krigsveteranen fra Napoleonskrigene 1807-1814, skipper Erik Eriksen Hadland. Han gjorde i fem år tjeneste på kanonbåtene.3)
 • Christen Mølbachs gade (45) – mellom Peder Clausens gate og ytre grense for byggebeltet. I 2014 fikk imidlertid en til da navnløs vei mellom Kirkegaten og Jernbaneveien navnet Christen Mølbachs gate.
 • Grubegaden (46) – mellom Christen Mølbachs gade og Lerviksbakken.
 • Grændsegaden (58) – mellom Sandbakkveien og Lundeåne, langs grensen mellom byen og landsoknet.
 • Heskestadgaden (65) – mellom Nyeveien og Gamleveien. Reguleringskommisjonens forslag var Brattebakken.
 • Nedre Kirkegaardsgaden (66) – mellom Langaards gate og Gamleveien.
 • Sygehusgaden (71) – mellom Gamleveien og Sykehuset.
 • Kragefjeldgaden (73) – mellom Gamleveien og Høgevoldsveien.
 • Humlestadbakken (75) – mellom jernbanen (nord for Gruset) og Kråkefjellet.
 • Arbeidergaden (76) – mellom jernbanen (på Hafsøystronne) og Kråkefjellet.
 • Nordre gade (77) – mellom jernbanen og Arbeidergaden, nord for 75.
 • Nordre Hafsøgaden (79) – mellom Arbeidergaden og ytre grense for byggebeltet, sør for Hafsøy.
 • Søndre Hafsøygaden – (80) – mellom Arbeidergaden og ytre grense for byggebeltet, nord for Hafsøy.

De fleste av disse regulerte gatene var ikke lenger aktuelle ved navnerevisjonen i 1935.

1)
Kilde: Eigersund kommunes arkiv.
2)
Kilde: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 140
3)
Skandinaven 14.7.1905