Egersund byhistoriske leksikon

Gamle Prestegårdsvei

Kart: Eigersund kommunes kartløsning

Veg som går parallelt med Kjeld Bugges gate, mellom dennes kryss med henholdsvis Kjeldebakken og Øvre Prestegårdsvei, navnsatt i 1969.

Sterkningen mellom Kjeld Bugges gate og Prestegården følger det gamle ræget mellom Egersundstronne og Prestegården, kalt Præsteræget. Sporene etter dette er godt synlige flere steder langs vegen.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 43