Egersund byhistoriske leksikon

Fyrstasjoner

Eigerøy fyrstasjon ble satt i drift i 1854. Det er et kystfyr, et fyr som ligger ytterst ut mot havet og markerer kysten for skip som seiler utaskjærs.

Året etter ble Vibberodden fyrstasjon og Grunnesundholmen fyrstasjon satt i drift. De er begge innseilingsfyr, fyr som leder fartøy fra åpen sjø til seilas innaskjærs.1)

1)
Kilder: Bjørn Arild Hansen Ersland: Fyrene rundt Norges sydspiss; Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 321