Egersund byhistoriske leksikon

Frikirken

Frikirken 1996. Foto: Arvid Midbrød

Utover i 1880-åra gikk det en omfattende vekkelsesbølge over distriktet. På Eigerøy og Hellvik toppet den seg i 1887. Resultatet var at i 1888 meldte 10 personer seg ut av statskirken og dannet Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Egersund.

I starten rekrutterte de nesten alle sine medlemmer på Eigerøy. Etter to års virksomhet hadde de 23 medlemmer, hvorav kun 2 var fra byen. Fra rundt 1900 leide de lokaler hos Olaus Hegdal i Peder Clausens gate 20. I 1910 kunne de omsider innvie sitt eget kirkebygg i Johan Feyers gate 13.

Omkring 1915 gikk det på ny en større vekkelse på Eigerøy, og oppslutningen ble så stor at menigheten trengte et eget forsamlingslokale. I april 1915 ble ”Arken” på Midbrød innviet.

Ved 100-årsjubileet i 1988 hadde frikirkemenigheten i Egersund 160 medlemmer, og optimismen var stor. 20 år etter, i 2008, ble menigheten lagt ned.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 94; Dalane Tidende 25.05.1988; http://www.aftenbladet.no/lokalt/120-ar-gammel-menighet-legges-ned-2358263.html