Egersund byhistoriske leksikon

Freda bygninger

I Egersund er det tre freda bygninger: Strandgaten 41, Strandgaten 43 og Strandgaten 58. De er alle fredet i henhold til lov av 2.12.1920 og tinglyst 24.08.1923.