Egersund byhistoriske leksikon

Første vannbasseng

Plan for utbygging av 1. vannbasseng. Eigersund kommunes arkiv

Mindre oppdemmet vann i Vannbassengan.

Første vannbasseng var en del av Egersund vannverk, og ble bygd i 1881, fire år etter at vannverket var satt i drift. Årsaken var at det hadde oppstått problemer med vannforsyningen om vinteren. Det viste seg nemlig at kanalene som ledet vannet fra magasinene mot inntaksbassenget ble fylt med snø og frøs til slik at vannet ikke kom fram. Inntaksbassenget gikk da fort tomt, og vannforsyningen til byen stoppet opp.

Man kunne da enten bygge overdekning over kanalene eller et nytt magasin nær inntaksbassenget. Valget falt på nytt magasin. Magasinet rommet 5 700 m3 vann, og det var den gang nok til å forsyne byen med vann gjennom en kuldeperiode. Hele anlegget kostet 3 000 speciedaler (12 000 kr).

Magasinet var i bruk til 1959, da inntaket ble flyttet til Kjerketjødne, men fungerte som reservemagasin fram til 1975. Siden har det vært badeplass.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Fra vin til vann. Egersund vannverk 1878 - 1993. Dalane Folkemuseums årbok nr. 15, s. 35 f.