Egersund byhistoriske leksikon

Forbruksforeningen Fremskridt

Lervika ca 1910. Nybygget til Fremskridt til venstre for midten av bildet. Foto: Ukjent/DF

Forbruksforeningene er åpne sammenslutninger av forbrukere som har til formål å bedre sine medlemmenes økonomiske og sosiale kår. I Egersund har det vært tre forbruksforeninger: Eikunda, Fram og Fremskridt.

Det var folk fra Eigersund landsogn som sto bak opprettelsen av forbruksforeningen Fremskridt tidlig i 1908, på et tidspunkt da også Fram drev sin virksomhet. Byens handelsstand var i harnisk, og brukte harde ord mot forbruksforeningene som de så på som alvorlige konkurrenter. Men de klarte ikke å hindre at Fremskridt 16. mars 1908 åpnet utsalg i Sebulon Hansens hus i Storgaten 14.

Fremskridt hadde behov for større plass for sin virksomhet, og i juni 1908 ble en eiendom i Lervika innkjøpt. Målet var å reise en murbygning tilpasset moderne forretningsdrift. I august 1908 slo Fram seg sammen med Fremskridt og forsterket dermed driftsgrunnlaget.

Om våren 1909 kunne Fremskridt åpne butikk i sitt nye bygg, og kunne reklamere med ”de bekjendte Sildeboller og Sildekarbonader som har vakt slik begeistring i Kristiania”. Virksomheten ble drevet med små marginer i 1910 og det meste av 1911. Renter og avdrag på nybygget tok det meste av overskuddet slik at det ble lite å gi tilbake til medlemmene. På generalforsamling 9. desember 1911 ble det derfor besluttet å oppløse foreningen. Samtidig ble det opprettet et aksjeselskap, Samhold, som overtok selve eiendommen. Forretningen ble overdratt bestyrer T. Søyland som fortsatte drift av forretningen for egen regning en tid.1)

1)
Kilder: http://snl.no/samvirkelag (hentet 06.08.2013); Sigmund Birkeland, Abram Kjell Sørdal: Mellom Varberg og Kontrari, s. 89f; Rolf Mong: Hilsen fra Dalane, s. 37.