Egersund byhistoriske leksikon

Forbruksforeningen Fram

Forbruksforeningen Fram hadde utsalg i huset til venstre i bildet. Foto: P. A. Flak/DF

Forbruksforeningene er åpne sammenslutninger av forbrukere som har til formål å bedre sine medlemmenes økonomiske og sosiale kår. I Egersund har det vært tre forbruksforeninger: Eikunda, Fram og Fremskridt.

Fayancearbeidernes Forening hadde blitt stiftet 1. september 1906. Et av foreningens tiltak var å etablere forbruksforeningen Fram som 15. november 1907 åpnet utsalg i enkefru Olsens butikk i Gamleveien 2. Fram var imidlertid bare i virksomhet et års tid. I august 1908 ble det vedtatt at foreningen skulle slå seg sammen med den nystartede forbruksforeningen Fremskridt og i tråd med dette avviklet den driften i løpet av høsten.1)

1)
Kilder: http://snl.no/samvirkelag (hentet 06.08.2013); Sigmund Birkeland, Abram Kjell Sørdal: Mellom Varberg og Kontrari, s. 88; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 240