Egersund byhistoriske leksikon

Folkeskolebygningen

Folkeskolen i 1920-åra. Foto: J. H. Küenholdt/DF

Den gamle folkeskolebygningen i krysset SkriveralmenningenNygaten ble oppført rett etter Bybrannen i 1843, og sto ferdig i 1845. Opprinnelig var den i en etasje og hadde tre klasserom. Etter hvert ble bygningen for liten, og i 1879 ble det bygd på en etasje. I 1904 ble det oppført en ny ekstra bygning på skoleområdet. Skolen var i bruk som folkeskole til 1958, da Husabø skole ble tatt i bruk. Deretter ble bygningen brukt av Egersund interkommunale høgre skole inntil Dalane videregående skole ble etablert i 1990. Nå brukes den av Eigersund kulturskole.1)

1)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 381, 416; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 145; Arvid Midbrød: Egersund folkeskole. Artikkel i Husabø skole 50 år, s. 13f