Egersund byhistoriske leksikon

Flekkefjordbanen

Annonse i et turisthefte 1906.

Flekkefjordbanen var navnet på jernbanestrekningen mellom Egersund og Flekkefjord, en forlengelse av Jærbanen.

Vedtaket om å bygge Flekkefjordbanen var en del av Det store jernbanekompromisset som Stortinget inngikk i 1894. Det var ikke hensynet til Egersund, Dalane eller Flekkefjord som var avgjørende for vedtaket om bygging, men det at banen skulle være en del av Vestlandsbanen1), fra 1913 kalt Sørlandsbanen etter vedtak i Stortinget i mai det året.

Flekkefjordbanen ble åpnet 31. oktober 1904. Den grenet av fra Jærbanen ved Eie pens, ca. 1,3 km fra Jernbanestasjonen i sentrum, og egersunderne var ikke glade for den løsningen og følte at byen ville bli liggende i en jernbanemessig bakevje.

Som Jærbanen ble også Flekkefjordbanen bygd som smalsporet bane2). Den ble lagt om til normalsporet bane3) i forbindelse med at strekningen mellom Egersund og Tronvik skulle bli en del av Sørlandsbanen som ble åpnet 1. mai 1944. Samtidig ble banens avgrening fra Sørlandsbanen lagt til Sira og sterkningen Tronvik – Sirnes nedlagt. Banens lengde mellom Sira og Flekkefjord ble 17,1 km.

Siste ordinære tog på Flekkefjordbanen mellom Sira og Flekkefjord gikk 31. desember 1990. Flekkefjordbanen er rik på kulturminner, og banen ble fredet i 2015.4)

1)
Vestlandet var på den tiden betegnelsen på kystområdet i Agder og Rogaland
2)
Sporvidde 1067 mm
3)
Sporvidde 1435 mm
4)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 168 ff; Oddvar Lavold: Flekkefjordbanens historie; Knut Helle: Vestlandet og Sørlandet blir til, Språknytt 2/2011; http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Flekkefjordbanen-fredet - hentet 17.08.2015