Egersund byhistoriske leksikon

Fjellveien

Kart: Eigersund kommunes kartløsning

Gate i Lunden, mellom Sandbakkveien og Sokndalsveien.

Gata var i Reguleringsplan 1905 regulert parallelt med Sokndalsveien sørover i Byggebeltet, men som i flere andre tilfeller var terrenget til hinder for gjennomføring av planen. Gata ble navnsatt i 1905, og dens beliggenhet under Årstadfjellet har gitt opphav til navnet. Den ble anlagt og utbygd i mellomkrigstiden.

Kommunegrensa mellom Egersund by og Eigersund herred gikk fram til 1965 midt i gata der den går i nord-sør-retning.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 42