Egersund byhistoriske leksikon

Fjellparken

Fjellparken ca. 1920. Foto: A. S. Pedersens eftf./DF

Fjellparken ligger ved Varbergveien, sør for Solkrone. Parken er et resultat av at Egersund Skog- og Treplantningsselskaps sterke engasjement i utbedring og opparbeiding av Varbergveien til Ryttervik.

I Fjellparken står en bauta over byens eidsvollsmann i 1814, Christen Mølbach. Den ble reist av Egersunds Ungdomsforening og avduket 17. mai 1914, på grunnlovens 100-årsdag.1)

1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 278