Egersund byhistoriske leksikon

Fiskebryggen

Dagens tilbud av fersk fisk bys fram. Foto: Ukjent/DF

Området mellom Torget og Vågen og bryggeområdet nordvest for kirken. Brygga var utbygd før 1858, muligens som en privat brygge. Den ble navngitt i 1905.

I 1969 vedtok kommunestyret å kalle bryggeområdet for Steinbryggen uten at det var en erstatning for gatenavnet Fiskebryggen. Begge navn har sin berettigelse: Fiskebryggen fordi det var her mange fiskere la til og solgte fra fangsten til byens innbyggere, og Steinbryggen fordi det var den betegnelse som folk brukte i sin dagligtale. Steinbrygga ble mye brukt til lagringsplass og fikk en egen bestemmelse om dette i Bryggereglementet.1)

1)
Kilder: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 43; Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 379; Eigersund Havn IKs arkiv