Egersund byhistoriske leksikon

Feyling, Ludvig Ludvigsen

Ludvig Ludvigsen Feyling (1792 - 1869) og hustru Malene Simonsdatter Svånes (1802 - 1893). Foto: Ukjent/DF

Ludvig Ludvigsen Feyling (1792 - 1869) var født i Egersund og var sønn av Ludvig Caspersen Feyling. Som sin far var han tømmermann og snekker. Huset sitt, som hans far hadde bygd, Ludvig Feylings gate 34, bygde han opp igjen etter Bybrannen i 1843. Han bidro nok også med å bygge opp igjen andre hus etter brannen.

Ludvig Feylings gate har sitt navn etter Ludvig Ludvigsen Feyling. Om begrunnelsen for å navngi gata etter ham het det i Egersundsposten: «(han var) en gammel Veteran, der havde gaaet foran, naar det gjaldt at værge Fædrelandet, idet han havde deltaget i Slaget ved Lyngør. Han havde desuden en stor Slægt her og havde boet i denne Gade». I 1905, da gata fikk sitt navn, var Norges forhold til Sverige ganske anstrengt, og det å ha deltatt i forsvar av fedrelandet var en god grunn til å få en gate oppkalt etter seg.1)

1)
Kilder: Abram Kjell Sørdal: Ludvig Feylingsgate. Artikkel i Dalane Tidende 01.03.1995; Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 50