Egersund byhistoriske leksikon

Feyling, Frederik Christian

Stadskonduktør Fr. Feyling. Foto: Dalane Folkemuseum

Frederik Christian Feyling (1842 – 1928) var utdannet tømmermann innen hus- og skipsbygging. Han startet sin yrkeskarriere til sjøs, og etter hjemkomsten arbeidet han som skipstømmermann på bradbenken. Senere var han handelsbetjent på Samlaget. I 1881 ble han ansatt i kommunen som dagkonstabel med en lønn på 60 kr. Han ble senere brannmester, og i 1901 ble han ansatt som stadskonduktør. Han var således meget sentral ved drift og utbygging av Egersund vannverk. Han tok også opp kart over ladestedet og utarbeidet en ny byplan i årene 1904-05. Feyling sto i sin kommunale stilling til 1921.

Fr. Feyling var også medvirkende til opprettelsen av Egersunds Offentlige Tegneskole i 1894. Der var han også lærer i mange år.1)

1)
Kilder: Per Einar Lædre: Fra vin til vann. Egersund vannverk 1878 - 1993. Dalane Folkemuseums årbok nr. 15, s. 42; Udatert notat av Anders Feyling, Dalane Folkemuseums arkiv; I. Mehus: Brandmester Fr. Feyling, Egersund. Stavanger Aftenblad1921 (dato usikker); Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 150