Egersund byhistoriske leksikon

Feyer, Christian

Christian Feyer 1834. Ukjent kunstner. Dalane Folkemuseum

Feyer, Christian (1792 - 1879)

Feyer ble født i Vågå i Gudbrandsdalen. Døpt den 16 februar 1792. Foreldrene var Karen Sophie Tronhuus (1749 -1792) og Peder Hansen. Gift med Helene Othilie Falck (1792–1865). Far til bl.a. Egersund Fayancefabriks stifter, Johan Feyer.

Mora døde under fødselen og Christian Feyer vokste opp hos sin bestefar kaptein og gårdbruker Lars Jensen Tronhuus (1711 - 1807). Da bestefaren døde flyttet Christian Feyer til Drammen der han i 1807 ble konfirmert i Bragernes kirke av sin onkel; residerende kapellan Jacob Schmidt Tronhuus.

I 1808 bor Feyer i Christiania der han losjerte hos konsumpsjonsinspektør Johannes Mathias Hansteens enke Anne Cathrine f. Treschow (1754 - 1829). Feyer leste jus og 1818 avla han juridisk embetseksamen som «dansk jurist»1). I 1809 ble han ansatt som kopist i Kommisariatskommisjonen.2) I 1813 ble han fullmektig i armedepartmentet. Han tok norsk juridisk eksamen i 1818 og ble i 1825 utnevnt til fut i Larvik. I 1830 ble han valgt til stortinget fra Jarlsberg og Larviks amt.

I 1834 ble han utnevnt til sorenskriver i Jæren og Dalane, et embete han hadde inntil han søkte og fikk avskjed i 1867. Knapt noen enkeltperson har satt så dype spor etter seg i Egersund og Dalane som sorenskriver Feyer. Etter bybrannen i 1843 ledet han arbeidet med reguleringen. Selv fikk han oppført Skrivergården i Strandgaten der han bodde. I 1850 årene kjøpte han en part i garden Slettebø utenfor Egersund. Her fikk han oppført et ruvende gårdsanlegg med hovedbygning, gardsbestyrerbolig og vognskjul som fortsatt står i dag tilhører Dalane Folkemuseum. Fjøs- og løeanlegget er seinere revet. Feyer var en representant for den framskrittsvennlige embedstanden. Han ivret for nye landbruksmetoder og gikk i bresjen for etableringen av den første landbruksskolen i Stavanger Amt (Rogaland.).

KILDER OG LITTERATUR

Gundersen, T.H.:Egersunds Fayancefabrik, Egersund 2011.

1)
Dansk juridisk eksamen som ikke krevde examen artium
2)
Kommisariatskommisjonen (1807 -1815) ble oppnevnt for å lede det militære forsyningsarbeidet under krigen.