Egersund byhistoriske leksikon

Ferjer

Egersund ble ferjeby 31. august 1980, da MS Iggesund forlot Egersund og Kaupanes med kurs for Hirtshals. Det var rederiet Euro Nord Line som med dette skipet startet en ”trailerferje” mellom de to byene. Mye gikk galt i oppstarten, samtidig som det viste seg at trafikkgrunnlaget var for spinkelt. På folkemunne ble skipet snart kalt ”Liggesund”, og allerede 24. september kom meldingen fra rederiet om at de foreløpig ga opp prosjektet. Det kom aldri i gang igjen.

Året etter, i 1981, meldte Egersund Bilhavn A/S om nye planer for en passasjerferje mellom Egersund og Thyborøn, men planene ble ikke realisert.

Det ble derimot ET-linjens planer om en ferjerute på samme strekning, og 1. mai 1982 startet dette rederiet opp seilinger med MF Munster. Seilingene pågikk gjennom sommersesongen. Etter sesongslutt meldte rederiet at tiden foreløpig ikke var inne for vinterseilinger, men forsikret samtidig at ruta skulle bli permanent fra 1. mai 1983. Den korte sommersesongen hadde ikke vært uten problemer, og det viste seg etter hvert at rederiets økonomiske problemer var større enn styrets optimisme skulle tilsi. Rederiet ble derfor avviklet våren 1983.

I juni 1984 startet Fred. Olsen Lines rute mellom Egersund og Danmark med MF Bolette som seilte til Hanstholm tre ganger i uka og til Hirtshals en gang i uka. Om vinteren var det kun en seiling til Hanstholm i helgene. Selv om det var godt belegg på seilingene ble frekvensen i 1988 redusert til to seilinger i uka til Hanstholm i sommersesongen, mens helgeseilingen i vinterhalvåret ble opprettholdt. I 1989 ble sommerseilingene kuttet helt, og våren 1990 ble det også slutt på seilingen om helgene.

Etter dette fulgte noen år med uvisshet og spekulasjoner om eventuell gjenopptakelse av ferjetrafikken mellom Egersund og Danmark. Særlig var det knyttet forventninger til Color Lines oppkjøp av Fred. Olsen Lines, men rederiet tok ikke med Egersund i sin seilingsplan for 1991.

Fred. Olsen Lines, og senere Color Line, satt med en kontrakt med Nordsjøterminalen AS som gjorde det umulig for andre å slippe til på ferjekaien. Eigersund kommune hevdet på sin side at den hadde en rettighet til å kreve eiendommen overført til seg. Etter en bitter strid ble det i en voldgiftsdom i januar 1991 fastslått at kommunen hadde slik rettighet. Det medførte at dersom andre rederier ønsket å satse på Egersund som ferjehavn kunne dette ikke blokkeres av Color Line.

MS Bergen slik den så ut i perioden 1993-1998. Foto: Fjord Line

Og det neste rederiet som ønsket å satse på Egersund var Fjord Line. Rederiet ble stiftet i 1993, og 27. juni samme år startet det ferjerute på strekningen Bergen – Egersund – Hanstholm med MS Bergen. Ruta ble en suksess, og høsten 1997 satte rederiet inn MS Lygra som suppleringsskip for godstrafikken mellom Egersund og Hanstholm.

Begge rutene gikk godt i noen år, men rederiet fikk problemer i 2006 da Color Line satte inn MS Prinsesse Ragnhild i trafikk på Vestlandet. 3. oktober 2006 hadde MS Lygra sin siste seiling fra Egersund, mens seilingene med MS Atlantic Traveller (den tidligere MS Bergen) fortsatte. I 2007 overtok egersunderne Ole og Frode Teigen aksjemajoriteten i Fjord Line. De restrukturerte driften og flyttet anløpet i Rogaland fra Egersund til Risavika ved Stavanger. Den siste seilingen mellom Egersund og Hanstholm fant sted i oktober 2008.1)

1)
Kilder: http://www.fjordline.com/om-Fjord-Line/Var-Historie/ (hentet 05.08.2013); http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/dalane/Slik-snudde-egersunderne-Fjord-Line-pa-rett-kjol-3213887.html#.Uf_nJKz3-qs (hentet 05.08.2013); http://dalane-tidende.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=3069&sok=1 (hentet 13.08.13); Dalane Tidende: 03.09.1980, 24.09.1980, 01.06.1981, 24.06.1987, 27.06.1988, 02.10.1988, 16.10.1989, 12.12.1990, 19.12.1990, 07.01.1991