Egersund byhistoriske leksikon

Fabrikkplassen

17-maitog på Fabrikkplassen i 1914. Foto: E. K. Ellingsen/DF

Plassen mellom Gamleveien og Fabrikkgaten, langs Lundeåne. Den var regulert som veg langs Lundeåne i Reguleringsplan 1858 og kalt Gade No.27. Fra plassen gikk det ei trapp, Tråme, ned til en vaskeplass i elva.

Plassen fikk sitt navn i 1905 etter Egersunds Fayancefabrik. Det var vurdert å kalle plassen for Johan Feyers Plads etter fabrikkens grunnlegger, Johan Feyer. På plassen står en byste av Johan Feyer, utført av billedhuggeren Jo Visdal. Den ble flyttet hit fra Torget i 1936. Fabrikkplassen ble også kalt Planen på folkemunne.1)

1)
Kilder: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 42; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2 s. 578