Egersund byhistoriske leksikon

Ellingsens Hotel

Ellingsens Hotel, 1897. Foto: P. A. Flak/DF

Ellingsens Hotel lå i Strandgaten 41, i en bygning som ble oppført i 1846, i etterkant av Bybrannen i 1843, av Madam Brinck. Det var hennes datter, Johanne M. Ellingsen, som startet hotelldrift i huset i 1856, etter at hun hadde blitt enke året før.

I tillegg til hotellet drev Madam Ellingsen også en liten forretning i huset. Vertinnen hadde skjenkerett for øl, vin, mjød og cider – men disse edle varer var tilgjengelig kun for hotellets gjester og ”virkelige Spisegjæster”. Rundt 1880 var Ellingsens Hotel et av tre større Hoteller i byen. Her var også ”Ellingsens sal” som i mange år var senter for musikk- og underholdningslivet i byen – her hadde Den Musikalsk-dramatiske forening sitt faste tilholdssted, og her ble Egersunds Mandssangforening stiftet.

I 1897 kjøpte Helene Klemetsen bygningen og overtok samtidig hotellet. Hun beholdt imidlertid navnet Ellingsens Hotel da dette var godt innarbeidet. Hun avsluttet hotelldriften i 1914, da Johannes Eliassen kjøpte eiendommen. Senere ble det på nytt hotell i bygningen, men nå med navnet Victoria Hotel.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 19, 22, 214, 414; Abram Kjell Sørdal: Kvinnelige næringsdrivende. Dalane Folkemuseums årbok nr. 13, s. 11 f