Egersund byhistoriske leksikon

Elektrisitetsforsyning

Elektrisk kraft ble for første gang i Egersund tatt i bruk av Egersunds Uldvarefabrik. Bedriften hadde fallrettigheter mellom Slettebøvannet og Vågen, og spinnerimaskinene ble drevet ved hjelp av vasshjul inntil en liten kraftstasjon ble installert i 1900. Stasjonen ble forbedret og utvidet i 1915/-16, men produserte strøm kun til eget bruk. Slik var det til 1992. Da ble anlegget igjen modernisert, og fra da av ble overskuddskraft levert til Dalane Elverk.

Historien om byens elektrisitetsforsyning begynner ellers med det private Egersunds Elektricitetsverk (1905 – 1916). Dette ble kjøpt opp av kommunen som utviklet det videre under navnet Egersunds Kommunale Elektrisitetsverk (1917 – 1964). Ved kommunesammenslåingen i 1965 gikk elektrisitetsverkene i de sammenslåtte kommunene sammen i Eigersund Elverk (1965 – 1977). I 1978 slo alle elverkene i Dalane seg sammen og etablerte et interkommunalt selskap, Dalane Elverk (1978 – 1999), som igjen skiftet navn til Dalane Energi i 2000.