Egersund byhistoriske leksikon

Eigersund voksenopplæringssenter

Voksenopplæringssenteret ble etablert i 1991, og holdt til på Slettebø fram til 2012 da det flyttet til Svanedalgården.

Senteret tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere som er bosatt i Eigersund, Bjerkreim eller Sokndal. Senteret selger også tjenester til fylkeskommunen, kommuner og NAV og finansieres over ulike offentlige budsjetter.1)

1)
Kilder: Eigersund voksenopplæringssenter, rektor; http://www.eigersund.kommune.no/voksenopplaering.152324.no.html